Thiết kế website trọn gói

Bản tin

Lịch (Âm - Dương)

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOnline84

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PDF.InEmail

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh thông báo tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Công ty Số 4 đường Trần Phú, Phường Cao Xanh, TP Hạ Long

Nội dung và chương trình dự kiến căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và qui định pháp luật.

/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

/ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và 2018.

/ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, phương hướng 2018;

/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

/ Thông qua các nội dung tờ trình Đại hội;

+ Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

+ Tờ trình kế hoạch năm 2018

+ Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017

+ Tờ trình ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

*Tài liệu Đại hội - Quý Cổ đông có thể nhận tại Phòng Thư ký HĐQT Công ty hoặc tại Đại hội.

 

Joomla! Template design and develop by moitruongdothihalong - http://www.moitruongdothihalong.com