Thiết kế website trọn gói

Bản tin

Lịch (Âm - Dương)

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOnline89

Thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long Quảng Ninh thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


- Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ bẩy - ngày 23 tháng 4 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 trụ sở Công ty, Số 4 đường Trần Phú, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Nội dung và chương trình.


1. Nội dung và chương trình Đại hội

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;

4. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và 2016.

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng 2016;

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

7. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty;

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Joomla! Template design and develop by moitruongdothihalong - http://www.moitruongdothihalong.com